UDs tilskuddsportal gir oversikt over alle tilskudd fra UD og Norad som det er inngått avtaler om, og der det skal utbetales midler inneværende år og inntil fire år framover.

Oversikten viser hvilke land tilskuddene skal benyttes i, hvilke tilskuddsmottakere UD og Norad har inngått avtalene med og hvilke sektorer som mottar støtte.

Det er mulig å søke etter informasjon enten grafisk eller i tabeller (detaljert visning). I detaljert visning kan man få detaljert informasjon om den enkelte avtale.

Systemet produserer også statistikk til internasjonalt bruk, og de fleste registreringer er derfor på engelsk.

Dataene i portalen oppdateres den 15. i hver måned.

For informasjon om begreper, søkekriterier og datautvalg, se Hvordan bruke Tilskuddsportalen.

For ofte stilte spørsmål og svar, se FAQ.

For oversikt over DAC-koder, se sektoroversikten.

Offisiell norsk bistandsstatistikk for tidligere år finnes på siden Norsk bistand i tall.

Laster data...
Laster data...